פיסול סביבתי בבתי ספר

הקמת פסל מצמיגים ממוחזרים בבית ספר
 הקמת פסל מצמיגים ממוחזרים 
All rights reserved © 2010