פיסול סביבתי בבתי ספר

הקמת פסל סביבתי מצמיגים ממוחזרים ובטון בבית ספר
All rights reserved © 2010